LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TRUNG TÂM LANGUAGE WANG

Khóa học

Khai giảng

Thời gian học

Buổi học

Ca

01/03/2020
31/03/2020

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi / tuần buổi / tuần buổi/tuần)

Ca 2 - Ca 8

01/02/2020
29/02/2020

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi / tuần buổi/tuần)

Ca 2 - Ca 8

01/01/2020
31/01/2020

9h00 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

15/12/2019
31/05/2020

8h50 - 20h30

Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi/ tuần buổi/tuần)

Ca 2 - Ca 8

01/12/2019
30/12/2019

9h00 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

01/11/2019
30/11/2019

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi/tuần)

Ca 2 - Ca 8

01/10/2019
26/10/2019

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi/tuần)

ca 1 - ca 8

02/09/2019
30/09/2019

7h00 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi/tuần)

ca 1 - ca 8

01/08/2019
29/08/2019

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Chủ nhật | 
(7 buổi/tuần)

Ca 2 - Ca 8

28/06/2019
15/07/2019

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi/tuần)

Ca 2 - Ca 8

02/06/2019
28/06/2019

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | 
(2 - 5 buổi/tuần)

ca 2 - ca 7

02/05/2019
30/05/2019

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi/tuần)

Ca 2 - Ca 8

01/04/2019
20/07/2019

9h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(các ngày trong tuần hoặc T7 & Chủ Nhật buổi/tuần)

ca 3 - ca 8

01/04/2019
30/05/2019

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi/tuần)

Ca 2 - Ca 8

01/04/2019
30/05/2019

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi/tuần)

Ca 2 - Ca 8

03/08/2017
29/07/2017

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

Ca 2 - Ca 8

06/01/2015
27/01/2015

8h30 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 7

01/12/2014
29/12/2014

8h30 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 7

02/11/2014
27/11/2014

8h30 - 20h00

Thứ 3 | Thứ 5 | Thứ 7 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 7

01/10/2014
29/10/2014

8h30 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 7

03/09/2014
29/09/2014

8h30 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 7

03/08/2014
25/08/2014

8h30 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 1 - ca 8

01/07/2014
26/07/2014

8h30 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(2 - 5 buổi/tuần)

2 - 7

04/03/2014
26/03/2014

7h00 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

Từ ca 1 đến ca 8

11/01/2014
28/04/2013

7h00 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | 
(3 buổi/tuần)

Ca 2

02/01/2014
21/03/2014

10h30-12h

Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | 
(3 buổi/tuần)

Ca 3

02/12/2013
26/12/2013

7h00 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | Chủ nhật | 
(3 buổi/tuần)

Ca 1

Xem tất cả