LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TRUNG TÂM LANGUAGE WANG

Khóa học

Khai giảng

Thời gian học

Buổi học

Ca

04/01/2018
31/01/2018

8H30- 21H00

Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(2- 5 BUỔI/TUẦN buổi/tuần)

CA 2- CA 8

03/10/2017
29/10/2017

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

Ca 2 - Ca 8

06/08/2017
25/08/2017

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

Ca 2 - Ca 8

03/08/2017
29/07/2017

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

Ca 2 - Ca 8

03/07/2017
25/07/2017

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

Ca 2 - Ca 8

02/06/2017
26/06/2017

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

Ca 2 - Ca 8

04/05/2017
24/05/2017

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

Ca 2 - Ca 8

01/04/2017
30/04/2017

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

Ca 2 - Ca 8

12/03/2017
29/03/2017

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

Ca 2 - Ca 8

06/02/2017
28/02/2017

8h30 - 20h30

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

03/01/2017
17/01/2017

8h30 - 20h30

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

01/12/2016
28/12/2016

8h30 - 20h30

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

07/11/2016
27/11/2016

8h30 - 20h30

Thứ 2 | Thứ 4 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

03/10/2016
26/10/2016

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

06/09/2016
26/09/2016

8h30 - 20h30

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

08/08/2016
23/08/2016

8h30 - 20h30

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

04/07/2016
26/07/2016

8h30 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(5 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

06/06/2016
28/06/2016

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

04/05/2016
25/05/2016

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

Ca 2 - Ca 8

05/04/2016
26/04/2016

8H00-21H00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

02/03/2016
24/03/2016

9h00 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

16/02/2016
26/01/2016

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

Ca 2 - Ca 8

04/12/2015
19/12/2015

9h00 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

02/12/2015
28/12/2015

9h00 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

02/11/2015
30/11/2015

8h30 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 7

01/10/2015
28/10/2015

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | Thứ 7 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

11/09/2015
28/09/2015

8h00 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

03/08/2015
28/08/2015

8h00 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

24/07/2015
03/08/2015

8h00 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

21/07/2015
31/07/2015

9h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(5 buổi/tuần)

ca 3 - ca 8

01/07/2015
31/07/2015

8h00 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

04/06/2015
30/06/2015

8h30 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 7

04/05/2015
27/05/2015

8h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

02/04/2015
20/04/2015

18h00 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

16/03/2015
21/03/2015

9h30 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(5 buổi/tuần)

ca 2 - ca 8

02/03/2015
27/03/2015

8h30 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 7

01/02/2015
26/02/2015

8h30 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 1 - ca 8

06/01/2015
27/01/2015

8h30 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 7

01/12/2014
29/12/2014

8h30 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 7

02/11/2014
27/11/2014

8h30 - 20h00

Thứ 3 | Thứ 5 | Thứ 7 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 7

01/10/2014
29/10/2014

8h30 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 7

03/09/2014
29/09/2014

8h30 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 2 - ca 7

03/08/2014
25/08/2014

8h30 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

ca 1 - ca 8

01/07/2014
26/07/2014

8h30 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(2 - 5 buổi/tuần)

2 - 7

03/06/2014
28/05/2014

8h30 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(2 - 5 buổi/tuần)

ca 2 - ca 7

08/05/2014
28/05/2014

8h30 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(2 - 5 buổi/tuần)

ca 2 - ca 7

15/04/2014
29/04/2014

8h30 - 20h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(2 - 5 buổi/tuần)

ca 2 - ca 7

04/03/2014
26/03/2014

7h00 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)

Từ ca 1 đến ca 8

08/02/2014
25/02/2014

7h00 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(3 buổi/tuần)

ca 1 - ca 8

11/01/2014
28/04/2013

7h00 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | 
(3 buổi/tuần)

Ca 2

02/01/2014
21/03/2014

10h30-12h

Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | 
(3 buổi/tuần)

Ca 3

02/12/2013
26/12/2013

7h00 - 21h00

Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | Chủ nhật | 
(3 buổi/tuần)

Ca 1

Xem tất cả