Lich khai giảng tiếng Hàn tháng 4/2015

Thông tin khóa học
Tên khóa học Lich khai giảng tiếng Hàn tháng 4/2015
Ngày khai giảng 02/04/2015
Ngày bế giảng 20/04/2015
Thời gian học 18h00 - 21h00
Buổi học Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
( 7 buổi / tuần )
Ca học ca 2 - ca 8
Tham gia khóa học

 

Các khóa học khác