Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 2/2015

Thông tin khóa học
Tên khóa học Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 2/2015
Ngày khai giảng 01/02/2015
Ngày bế giảng 26/02/2015
Thời gian học 8h30 - 20h00
Buổi học Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
( 7 buổi / tuần )
Ca học ca 1 - ca 8
Tham gia khóa học

Các khóa học khác