Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 09/2019

Thông tin khóa học
Tên khóa học Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 09/2019
Ngày khai giảng 02/09/2019
Ngày bế giảng 30/09/2019
Thời gian học 7h00 - 21h00
Buổi học Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
( 7 buổi / tuần )
Ca học ca 1 - ca 8
Tham gia khóa học

 

Các khóa học khác