Lich khai giảng tiếng Hàn đặc biệt tháng 3/2015

Thông tin khóa học
Tên khóa học Lich khai giảng tiếng Hàn đặc biệt tháng 3/2015
Ngày khai giảng 16/03/2015
Ngày bế giảng 21/03/2015
Thời gian học 9h30 - 21h00
Buổi học Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
( 5 buổi / tuần )
Ca học ca 2 - ca 8
Tham gia khóa học

 

Các khóa học khác