Lịch khai giảng lớp ôn thi Topik tháng 7/2015

Thông tin khóa học
Tên khóa học Lịch khai giảng lớp ôn thi Topik tháng 7/2015
Ngày khai giảng 21/07/2015
Ngày bế giảng 31/07/2015
Thời gian học 9h30 - 21h00
Buổi học Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
( 5 buổi / tuần )
Ca học ca 3 - ca 8
Tham gia khóa học

 

Các khóa học khác