Lịch khai giảng các khoá tiếng Hàn tháng 1/2017

Thông tin khóa học
Tên khóa học Lịch khai giảng các khoá tiếng Hàn tháng 1/2017
Ngày khai giảng 03/01/2017
Ngày bế giảng 17/01/2017
Thời gian học 8h30 - 20h30
Buổi học Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
( 7 buổi / tuần )
Ca học ca 2 - ca 8
Tham gia khóa học

 

Các khóa học khác