Lịch khai giảng các khoá tiếng Hàn tháng 07/2016

Thông tin khóa học
Tên khóa học Lịch khai giảng các khoá tiếng Hàn tháng 07/2016
Ngày khai giảng 04/07/2016
Ngày bế giảng 26/07/2016
Thời gian học 8h30 - 20h00
Buổi học Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
( 5 buổi / tuần )
Ca học ca 2 - ca 8
Tham gia khóa học

Các khóa học khác