Lịch khai giảng các khoá tiếng Hàn tháng 03/2016

Thông tin khóa học
Tên khóa học Lịch khai giảng các khoá tiếng Hàn tháng 03/2016
Ngày khai giảng 02/03/2016
Ngày bế giảng 24/03/2016
Thời gian học 9h00 - 21h00
Buổi học Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
( 7 buổi / tuần )
Ca học ca 2 - ca 8
Tham gia khóa học

 

Các khóa học khác