Lịch Ôn thi TOPIK lần thứ 42 - 43 (tháng 7 - 8)

Thông tin khóa học
Tên khóa học Lịch Ôn thi TOPIK lần thứ 42 - 43 (tháng 7 - 8)
Ngày khai giảng 24/07/2015
Ngày bế giảng 03/08/2015
Thời gian học 8h00 - 21h00
Buổi học Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
( 7 buổi / tuần )
Ca học ca 2 - ca 8
Tham gia khóa học

 

Các khóa học khác