Danh sách các trường đại học ở Hàn Quốc

21/05/2015 10:06

Danh sách các trường đại học ở Hàn Quốc

Danh sách các trường đại học ở Hàn Quốc

Danh sách này bao gồm tên và địa chỉ liên lạc của 168 trường đại học/viện nghiên cứu ở Hàn Quốc, được xếp theo thứ tự từ A đến Z, đã được TTHQ™ cập nhật các thay đổi ngày 08/09/2011.

Cũng trong danh sách này, tên của một số trường đại học đã được cập nhật và sửa đổi. Xin xem thêm bảng phụ lục ở cuối bài viết.

Giải thích các ký hiệu:

- [A]: Đại học Nghệ thuật
- [A-N]: Đại học Nghệ thuật Quốc gia
- [E]: Đại học Sư phạm
- [E-N]: Đại học Sư phạm Quốc gia
- [E-T-N]: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Quốc gia
- [F]: Đại học Ngoại ngữ
- [M-N]: Đại học Hàng hải Quốc gia
- [N]: Đại học Quốc gia
- [R]: Đại học Tôn giáo
- [T]: Đại học Khoa học & Kỹ thuật
- [T-N]: Đại học Kỹ thuật Quốc gia
- [W]: Đại học Nữ

Click vào địa chỉ để xem vị trí trên bản đồ của Daum Maps

STT Tên trường Thông tin liên hệ
1 Ajou University - Website: http://www.ajou.ac.kr/
- Địa chỉ: 경기도 수원시 영통구 원천동 산 5번지
- Mã bưu điện: 443-749
- Điện thoại: +82 (31) 219-2114
- Email: inter@ajou.ac.kr
2 [N] Andong National University - Website: http://www.andong.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상북도 안동시 송천동 388번지
- Mã bưu điện: 760-749
- Điện thoại: +82 (54) 820-5114
- Email: w3master@andong.ac.kr
3 Anyang Universiry - Website: http://www.anyang.ac.kr/
- Địa chỉ: 경기도 안양시 만안구 안양5동 708-113번지
- Mã bưu điện: 430-714
- Điện thoại: +82 (31) 467-0700
- Email: global@anyang.ac.kr
4 Baekseok University - Website: http://www.bu.ac.kr/
- Địa chỉ: 충청남도 천안시 동남구 안서동 115번지
- Mã bưu điện: 330-704
- Điện thoại: +82 (41) 550-9114
- Email: webmaster@bu.ac.kr
5 [R] Busan Presbyterian University - Website: http://www.bjc.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상남도 김해시 구산동 764번지
- Mã bưu điện:
- Điện thoại: +82 (55) 320-2500
- Email: webmaster@bpu.ac.kr
6 [W] Busan Women’s College - Website: http://www.bwc.ac.kr/
- Địa chỉ: 부산광역시 부산진구 양정동 74번지
- Mã bưu điện: 614-734
- Điện thoại: +82 (51) 852-0081
- Email:
7 [R] Calvin University - Website: http://calvin.ac.kr/
- Địa chỉ: 경기도 용인시 기흥구 마북동 142-12번지
- Mã bưu điện: 446-912
- Điện thoại: +82 (31) 284-4752
- Email:
8 [R] Catholic University of Daegu - Website: http://www.cataegu.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상북도 경산시 하양읍 금락리 330번지
- Mã bưu điện: 712-702
- Điện thoại: +82 (53) 850-3114
- Email: webadmin@cu.ac.kr
9 [R] Catholic University of Pusan - Website: http://www.cup.ac.kr/
- Địa chỉ: 부산광역시 금정구 부곡3동 9번지
- Mã bưu điện: 609-757
- Điện thoại: +82 (51) 515-5811
- Email:
10 CHA Euigwa University - Website: http://www.cha.ac.kr/
- Địa chỉ: 경기도 포천시 동교동 198-1번지
- Mã bưu điện:
- Điện thoại: +82 (31) 850-9200
- Email: webmaster@chamc.co.kr
11 [N]Changwon National University - Website: http://www.changwon.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상남도 창원시 의창구 사림동 9번지
- Mã bưu điện: 641-773
- Điện thoại: +82 (55) 213-2114
- Email: cinter@chagnwon.ac.kr
12 [E-N] Cheongju National University of Education - Website: https://www.cje.ac.kr/
- Địa chỉ: 충청북도 청주시 흥덕구 청남로 2065번지
- Mã bưu điện: 361-712
- Điện thoại: +82 (43) 299-0800
- Email:
13 Cheongju University - Website: http://www.chongju.ac.kr/
- Địa chỉ: 충청북도 청주시 상당구 내덕동 36번지
- Mã bưu điện: 360-764
- Điện thoại: +82 (43) 229-8114
- Email: intl@cheongju.ac.kr
14 [R] Chongshin University - Website: http://www.chongshin.ac.kr/
- Địa chỉ: 서울 사당3동 산 31-3번지
- Mã bưu điện: 156-763
- Điện thoại: +82 (2) 3479-0200
- Email:
15 [N] Chonnam National University - Website: http://www.jnu.ac.kr/
- Địa chỉ: 광주광역시 북구 용봉동 333번지
- Mã bưu điện: 500-757
- Điện thoại: +82 (62) 530-5114
- Email: w3master@chonnam.ac.kr
16 Chosun University - Website: http://www.chosun.ac.kr/
- Địa chỉ: 광주광역시 동구 서석동 375번지
- Mã bưu điện: 501-759
- Điện thoại: +82 (62) 230-7114
- Email: admission@chosun.ac.kr
17 [A] Chugye University For The Arts - Website: http://www.chugye.ac.kr/
- Địa chỉ: 서울특별시 서대문구 북아현동 190-1번지
- Mã bưu điện: 120-763
- Điện thoại: +82 (2) 362-4514
- Email: chugye@chugye.ac.kr
18 Chung-Ang University - Website: http://www.cau.ac.kr/
- Địa chỉ: 서울특별시 동작구 흑석동 221번지
- Mã bưu điện: 156-756
- Điện thoại: +82 (2) 820-5114
- Email: likashot@cau.ac.kr
19 [N] Chungbuk National University - Website: http://www.chungbuk.ac.kr/
- Địa chỉ: 충청북도 청주시 흥덕구 내수동로 52번지
- Mã bưu điện: 361-763
- Điện thoại: +82 (43) 261-2114
- Email: webmaster@chungbuk.ac.kr
20 [E-N] Chungcheon National University of Education - Website: http://www.cnue.ac.kr/
- Địa chỉ: 강원도 춘천시 공지로 126번지
- Mã bưu điện: 200-703
- Điện thoại: +82 (33) 260-6000
- Email: cnue-admin@cnue.ac.kr
21 [N] Chungju National University - Website: http://www.cjnu.ac.kr/
- Địa chỉ: 충청북도 충주시 대학로 50번지
- Mã bưu điện: 380-702
- Điện thoại: +82 (43) 841-5114
- Email: webmaster@cjnu.ac.kr
22 [N] Chungnam National University - Website: http://www.cnu.ac.kr/
- Địa chỉ: 대전광역시 유성구 대학로 99번지
- Mã bưu điện: 305-764
- Điện thoại: +82 (42) 821-5114
- Email:
23 Daebul University - Website: http://www.daebul.ac.kr/
- Địa chỉ: 전라남도 영암군 삼호읍 산호리 72번지
- Mã bưu điện: 526-702
- Điện thoại: +82 (61) 469-1411
- Email: webmaster@db.ac.kr
24 [A] Daegu Arts University - Website: http://www.dgau.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상북도 칠곡군 가산면 다부리 산117-6번지
- Mã bưu điện: 718-910
- Điện thoại: +82 (54) 973-5311
- Email: webmaster@news.dgau.ac.kr
25 Daegu Haany University - Website: http://www.dhu.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상북도 경산시 한의대로 1번지
- Mã bưu điện: 712-715
- Điện thoại: +82 (53) 819-1000
- Email:
26 [E-N] Daegu National University of Education - Website: http://www.dnue.ac.kr/
- Địa chỉ: 대구광역시 남구 중앙대로 219
- Mã bưu điện: 705-715
- Điện thoại: +82 (53) 620-1114
- Email:
27 Daegu University - Website: http://www.daegu.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상북도 경산시 진량읍 내리리 15번지
- Mã bưu điện: 712-714
- Điện thoại: +82 (53) 850-5000
- Email: nsadmin@daegu.ac.kr
28 [F] Daegu University of Foreign Studies - Website: http://www.dufs.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상북도 경산시 남천면 협석리 128-1
- Mã bưu điện:
- Điện thoại: +82 (53) 810-7000
- Email: webmaster@dufs.ac.kr
29 [R] Daejeon Catholic University - Website: http://www.dcatholic.ac.kr/
- Địa chỉ: 충청남도 연기군 전의면 신방리 263-3번지
- Mã bưu điện: 339-854
- Điện thoại: +82 (41) 861-7101
- Email: dlwnrhks@dcatholic.ac.kr
30 Daejeon University - Website: http://www.dju.ac.kr/
- Địa chỉ: 대전광역시 동구 용운동 96-3번지
- Mã bưu điện: 300-716
- Điện thoại: +82 (42) 280-2114
- Email:
31 Daejin University - Website: http://www.daejin.ac.kr/
- Địa chỉ: 경기도 포천시 선단동 산 11-1번지
- Mã bưu điện: 487-711
- Điện thoại: +82 (31) 539-114
- Email: webmaster@daejin.ac.kr
32 Daeshin University - Website: http://www.daeshin.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상북도 경산시 백천동 137번지
- Mã bưu điện: 712-713
- Điện thoại: +82 (53) 810-0701
- Email: contact@dju.ac.kr
33 Dankook University - Website: http://www.dankook.ac.kr/
- Địa chỉ: 경기도 용인시 수지구 죽전동 126번지
- Mã bưu điện: 448-701
- Điện thoại: +82 (31) 8005-2114
- Email: webmaster@dankook.ac.kr
34 Dong-A University - Website: http://www.donga.ac.kr/
- Địa chỉ: 부산광역시 사하구 하단2동 840번지
- Mã bưu điện: 604-714
- Điện thoại: +82 (51) 200-7000
-