DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG THÁNG 10

30/11/-0001 00:00

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO

Tháng 10 năm 2012

 

 

STT

순번

 

HỌ TÊN

학생 성명

 

TÊN LỚP

반명

 

ĐIỂM BÌNH QUÂN

평균

 

 

 

1

 

 

 

HOÀNG THỊ LƯƠNG

 

 

 

한일고1 –  (4,5-6)

 

 

 

85/100

 

 

 

2

 

 

 

PHẠM THỊ CẨM VÂN

 

 

 

 

한격2중1 –  (7-5)

 

 

 

85/100

 

 

 

3

 

 

 

TRẦN THỊ HƯƠNG

 

 

 

한일초2 –  (2-6)

 

 

 

80/100

 

 

 

4

 

 

 

LƯƠNG THIÊN TRANG

 

 

 

한일초2 –  (5-8)

 

 

 

81/100

 

 

 

5

 

 

 

NGUYỄN THỊ NGÂN DƯƠNG

 

 

 

한일초1 –  (2,3-8)

 

 

 

95/100

 

 

 

6

 

 

 

PHẠM THU TRANG

 

 

 

한일초1 –  (2,3-8)

 

 

 

94/100

 

 

 

7

 

 

 

ĐỖ THỊ THỦY LINH

 

 

 

한격2초- (7-6)

 

 

 

87/100

 

 

 

8

 

 

 

PHẠM MINH NGUYỆT

 

 

 

한격2초- (7-6)

 

 

 

82/100

 

 

 

9

 

 

 

ĐỖ THỊ THU HIỀN

 

 

 

한격3초- (7-5)

 

 

 

74/100

 

 

 

10

 

 

 

KIỀU THỊ OANH

 

 

 

한격3초- (7-6)

 

 

 

90/100

 

 

 

11

 

 

 

NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH

 

 

 

한격3초- (7-6)

 

89/100